Vztah

10 znamení, že vaše manželství bylo odsouzeno k zániku

Pin
Send
Share
Send
SendV každém svazku jsou nevyhnutelné spory, vysvětlení a potíže. To vše je překonatelné a řešitelné: hlavní věcí je, aby partneři byli vzájemně připraveni pracovat na sobě. Někdy je ale manželství zpočátku odsouzeno k zániku a existují důvody, které se na první pohled zdají být všední a bezvýznamné.

1. Vzali jste se ve velmi mladém věku.

Bohužel, statistiky jsou takové, že manželství ve věku od 18 do 25 let se rozpadají častěji než později. Důvody pro to jsou samozřejmostí - nedostatek zkušeností, nedostatek vzájemného porozumění, neochota řešit problémy a unáhlené rozhodnutí založit rodinu. Výsledek - převažující rozvodovost mezi třicetiletými.

2. Partneři mají příliš velký věkový rozdíl

To je také velmi významný faktor ovlivňující šťastný rodinný život. S příliš velkým rozdílem ve věku se manželé nápaditě liší ve vnímání života, hodnot, morálních norem a zájmů. Výsledek - střet dvou období a rozvodu.

3. Rozvody v rodinné linii manžela nebo manželky

Je statisticky prokázáno, že pokud se v rodině jednoho z partnerů někdo dříve rozvedl (rodiče, babičky nebo dědečky), pak je velmi pravděpodobné, že se tento vzor bude opakovat. Samozřejmě, nemůžete si rovnat všechno pod jednou linií, ale nezapomeňte na to.

4. Různé zájmy partnerů

I když říkají, že protiklady přitahují, ale stále mnohem častěji vytvářejí šťastné manželství pro páry, které mají podobné zájmy a zájmy.

5. Dysfunkční dětství jednoho z partnerů

Pokud jeden z manželů vyrostl v dysfunkční rodině, pak to následně zanechává obrovský otisk na celý svůj další život. Takoví lidé mají zpravidla problémy při vytváření vlastního manželství, empatii, výchově svých dětí a pochopení svého partnera.

6. Manželství s těhotenstvím

Nebo, jak se říká, "svatba za letu". Samozřejmě existují případy, kdy takové spojenectví existují šťastně až do smrti. Často však příliš mnoho odpovědnosti a povinnost uzavřít manželství právě kvůli nenarozenému dítěti vytváří mnoho problémů a nedorozumění ve vztahu mezi manželem a manželkou.

7. Různé životní hodnoty

To je možná jeden z nejdůležitějších faktorů všech rozvodů. Když jsou názory manželů na další osud pozoruhodně odlišné a hodnoty jsou zcela v různých rovinách, měli byste si pravděpodobně myslet, že jejich rodinný život bude stěží šťastný.

8. Nadměrná intimita s rodiči

Když je jeden z manželů nadměrně téměř patologicky blízký některému z jeho rodičů (nebo obojímu), zanechává to obrovský otisk rodinného života. V takových případech začínají starší členové rodiny bezdůvodně zasahovat do života svých dětí a tím zničit jejich osudy.

9. Výrazně odlišné příjmy manželů.

A ve skutečnosti to není zvlášť důležité, kdo vydělává více - manžela nebo manželku. Dříve nebo později ten, kdo přijme méně, začne pociťovat svou méněcennost a závislost na svém partnerovi, který slouží jako vážný důvod pro urážky, hádky a zúčtování.

10. Občanské manželství

Ať už mohou zastánci civilního sňatku říci, v této verzi společné unie nejsou partneři vázáni žádnými povinnostmi ani právními právy. Jak se říká, nikdo nikomu nic nedluží, takže se můžete kdykoli sejít a odejít.

Pin
Send
Share
Send
Send